Tìm hiểu thế giới quan là gì? Vai trò của thế giới quan

Mong muốn tự nhiên của con người đối với nhận thức là hiểu biết sâu sắc và toàn diện về mọi hiện tượng, sự vật và quá trình. Tuy nhiên, kiến ​​thức mà con người và tất cả mọi người luôn hữu hạn là quá nhỏ so với một thế giới đòi hỏi nhận thức vô hạn bên trong và không có con người. Hãy cùng waltcurleeart.com tìm hiểu thế giới quan là gì? qua bài viết dưới đây nhé!

I. Khái niệm thế giới quan là gì 

“Thế giới quan” là khái niệm “Weltanschauung” có nguồn gốc từ tiếng Đức, được Kant sử dụng lần đầu trong cuốn sách Phê bình phán đoán (Kritik der Urteilskraft, 1790) để chỉ thế giới quan sát được với ý nghĩa là thế giới.

“Thế giới quan” là khái niệm “Weltanschauung” có nguồn gốc từ tiếng Đức, được Kant sử dụng lần đầu trong cuốn sách Phê bình phán đoán (Kritik der Urteilskraft, 1790)

Sau đó, F. Schelling đã bổ sung nội dung quan trọng cho khái niệm này. Khái niệm thế giới quan luôn bao gồm một bản đồ thế giới rõ ràng, một sơ đồ không yêu cầu lời giải và một lý thuyết. Theo nghĩa này, Hegel đề cập đến “thế giới quan đạo đức”, J. Goethe (Goth) nói đến “thế giới quan thơ ca” và L. Ranke (Ranko) – nói đến “thế giới quan tôn giáo”. Kể từ đó, khái niệm thế giới quan được hiểu như ngày nay đã thịnh hành trong tất cả các trường phái triết học.

Khái niệm thế giới quan được hiểu đơn giản là hệ thống các thế giới quan của con người. Bạn có thể xác định:

Thế giới quan là một khái niệm triết học dùng để chỉ hệ thống tri thức, quan điểm, tình cảm, niềm tin và lý tưởng xác định thế giới và vị trí của con người (bao gồm cá nhân, xã hội và nhân loại) trong thế giới đó. Thế giới quan xác định những nguyên tắc, thái độ và giá trị trong định hướng nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người.

Các khái niệm quan điểm về thế giới ”, nhận thức thế giới ”, nhận thức chung về cuộc sống” … rất gần với khái niệm thế giới quan. Thế giới quan thường được cho là bao gồm quan điểm của con người. Vì nhân sinh quan là cách nhìn của một người về cuộc sống với những nguyên tắc, thái độ và giá trị hoạt động của con người.

II. Hạt nhân lý luận của thế giới quan

Nói triết học là cốt lõi của thế giới quan, trước hết vì bản thân triết học là thế giới quan. Thứ hai, trong thế giới quan khoa học cụ thể, thế giới quan nhân sinh hay các thế giới quan khác như thế giới quan thời đại, triết học luôn là nhân tố quan trọng và đóng vai trò là nhân tố.

Thứ ba, tồn tại các loại thế giới quan tôn giáo, thế giới quan kinh nghiệm, thế giới quan thông thường, … nhưng triết học luôn có ảnh hưởng và chi phối, kể cả khi nó không tự giác. Thứ tư, thế giới quan triết học quyết định thế giới quan đó và các quan niệm khác.

Thế giới quan duy vật biện chứng được coi là đỉnh cao của thế giới quan lịch sử. Thế giới quan này đòi hỏi chúng ta phải nhìn thế giới theo những nguyên tắc liên hệ phổ biến và nguyên tắc phát triển. Từ đây thế giới và con người được nhìn nhận một cách toàn diện, lịch sử, cụ thể và ngày càng phát triển. Thế giới quan duy vật biện chứng bao gồm tri thức khoa học, niềm tin khoa học và lý tưởng cách mạng.

Khi thực hiện các chức năng của mình, thế giới quan luôn có xu hướng lý tưởng hóa và trở thành khuôn mẫu văn hóa điều chỉnh hành vi. Ở đây, trước hết thể hiện ý nghĩa to lớn của thế giới quan.

Thế giới quan có vai trò đặc biệt quan trọng đối với đời sống con người và xã hội loài người. Bởi vì, trước hết, câu hỏi mà triết học đặt ra và tìm cách trả lời, trên hết, là một câu hỏi về thế giới quan.

Thế giới quan duy vật biện chứng được coi là đỉnh cao của thế giới quan lịch sử

Thứ hai, một thế giới quan đúng đắn là tiền đề quan trọng để thiết lập một tư duy duy lý và một cái nhìn tích cực trong việc khám phá và chinh phục thế giới. Trình độ phát triển của thế giới quan là tiêu chí quan trọng để đánh giá sự trưởng thành của mỗi cá nhân và một cộng đồng xã hội cụ thể.

III. Chức năng thế giới quan

Thế giới quan là cái nhìn chung về thế giới và vị trí của bạn trong đó. Triết học là cốt lõi lý luận của thế giới quan. Triết học Mác – Lênin làm nảy sinh thế giới quan duy vật biện chứng mà trung tâm là thế giới quan cộng sản chủ nghĩa.

Thế giới quan duy vật biện chứng có vai trò đặc biệt quan trọng giúp con người nhận thức đúng đắn thế giới hiện thực. Đây là chiếc “kính” triết học, qua đó con người suy nghĩ, nhận thức thế giới, phán đoán mọi sự vật, hiện tượng, soi xét bản thân. Nó giúp chúng ta hiểu được mục đích và ý nghĩa của cuộc sống bằng cách hiểu sâu hơn về tự nhiên và xã hội.

Thế giới quan duy vật biện chứng còn giúp con người hình thành những quan điểm khoa học định hướng cho mọi hoạt động của mình. Từ đó, nó giúp mọi người xác định cách họ cư xử và hoạt động như thế nào. Ở một khía cạnh nào đó, thế giới quan còn đóng vai trò phương pháp luận. Giữa thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác – Lênin có sự thống nhất hữu cơ.

Thế giới quan duy vật biện chứng nâng cao vai trò chủ động sáng tạo của con người. Một thế giới quan đúng đắn là điều kiện tiên quyết để thiết lập một cái nhìn tích cực về cuộc sống. Trình độ phát triển thế giới quan là tiêu chí quan trọng cho sự trưởng thành của cá nhân và cộng đồng xã hội cụ thể.

Thế giới quan duy vật biện chứng nâng cao vai trò chủ động sáng tạo của con người

Tất cả khoa học đều góp phần giúp con người hình thành thế giới quan đúng đắn. Trong đó, thế giới quan triết học là cốt lõi lý luận của thế giới quan và phát triển thế giới quan của con người là một quá trình tự giác.

Thế giới quan duy vật làm cơ sở khoa học để chống lại các thế giới quan duy tâm, tôn giáo và phản khoa học. Thế giới quan duy vật biện chứng với bản chất khoa học và cách mạng, là hạt nhân của hệ tư tưởng giai cấp công nhân và các lực lượng cách mạng tiến bộ, là cơ sở lý luận trong cuộc đấu tranh chống tư tưởng của giai cấp công nhân. thì là ở.

Trên đây là những thông tin về thế giới quan là gì? Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích đối với bạn đọc!